Rut på Skäret Gläntan 6, Skäret 042-34 61 88.  Copyright Rut, Ramsay & Steen AB 2016